Friday, October 31, 2008

Thursday, October 30, 2008

Believe in Myself

บางครั้งเคยถามตัวเองไหม ว่า สิ่งที่เราทำหรือต้องการถูกต้องไหม ลองถามเพื่อน แต่เพื่อนๆอาจจะบอกไม่ได้ หรือบางครั้งก็เกรงใจที่จะบอกตรงๆๆ สุดท้ายเราคงต้องมาถามตัวเองอยู่ดี
There are times when you ask people for advice, instead of putting themselves in your place, often the people you ask look at things from their own personal perspective and that perspective guides their advice. In other words, there are times the people you go to will tell you what they would do, not necessarily what you need to do or not do. We need to keep in mind that the risk tolerance and safety nets of our friends are not always the same as own.

ถ้าหลับตานึกดูถึงความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วอาจจะมองเห็นภาพลางไม่ว่าจะเห็นเป้นอย่างๆไร คำถามมีอยู่ว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร หรือเป็นอย่างไร คนที่จะตัดสินใจก็ยังเป็นตัวเราเองอยู่ดี เพื่อๆอาจจะบอกว่า ดี หรือ ไม่ดี ก็เราใช่ไหม ไม่ใช่เพื่อนเรา

When this happens to me I just close my eyes and envision my own success. Whenever I'm able to "see it", chances are I'm going to do whatever it was that I was questioning. And whenever I have or feel doubt, it is a time I take a pass.When you are thinking about whether or not to do something, you need to be the one who decides for you. Your friends can say an idea is a good idea or a bad idea but you are the one who is taking the risk. When other things are moving fast around you, it can be easy to lose your perspective on things like this.

เมื่อวานไม่ได้เขียนอะไรมากเท่าไหร่ เกิดความรู้สึกเบื่อทุกอย่างที่อยู่รอบๆๆตัว เคยคิดไหมว่าอยากให้ชีวิตเหมือน โปรแกรมอะไรสักอย่างที่เราสามารถ Undo หรือ reboot หรือ restart กลับไปตามที่ Default ได้อีก ผ่านๆก็ ผ่านไป อะไรที่พลาดก็ระวังไม่อยากให้เกิดอีกหรือไม่อยากเข้าไปเกี่ยวอีกเป็นบทเรียน คนเราบางคั้งอาจจะพูดให้เห็นภาพได้ยาก เหมือนคนที่เคยโดนรถชน เวลา เห็นรถวิ่งผ่านมาก็เกิดอาการกลัวอีก เป้นแบบนั้นแหละ อยู่เฉยๆๆ อาจจะไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่มองหาสิ่งที่เรารัก เราชอบ อาจจะช่วยได้ใช่ไหม เราว่างั้นนะ เราทำมาเกือบทั้งชีวิตที่อยู่ที่ อเมริกานี้

Tuesday, October 28, 2008

Sometime I did think that I was lost.

"Over the years, I have learned to take advantage of this new found freedom to explore new ideas and opportunities. This freedom doesn’t appear at first but only after a period of weeks (sometimes months) where I reflect back, clear my mind and accept what is happening to me and then think about what may be next. This isn’t a time to feel sorry for yourself but rather a time to gain internal strength and confidence for what lies ahead. "

That what I found some statement that seem to be match of my thought right now. I found myself lost in the transition between something I used to do and something I would eventually end up doing.

Monday, October 27, 2008

Just another Monday


Umm, What do I need to start here, So many thing in my head can't get them out of my mind, worried, scared, afraid etc...


Work stressful is another thing to worry that my work never safe and my mind will not create something new to make a life more exciting and fun. I need that to give me life force. and where is it? Plan on my work to move to Oregon hard to imagine that. no secure in what so ever. my staffs who worked for me struggled with the each other and I cannot do anything about that. truly understand and just hang on. can't control ...


Day gone by and enjoy in what I have here. keep doing the best job and I used to do that for almost 10 years here but no one understand in what I am.....


Sunday, October 26, 2008

HAM radio (Amateur Radio)


It has been long time that I did not blog and after have been in USA for many year and I remembered that I love to do so many hobbies in HAM radio, HAM radio is one of my passion about... Join the Ham radio club, met so many nice people in the HAM radio community. Enjoy in what I do most every thing in the Amateur Radio technology.

I will have more to tell about the project in http://www.siamsq.net/